728 x 90

Intervju z občinsko svetnico Nino Jakovljević

img

Bistveno je, da se bodo začrtani cilji prelili tudi v proračun, in ne bodo ostali le mrtva črka na papirju. Delujemo konstruktivno in hkrati kritično.

Nina Jakovljević izhaja iz stare novomeške družine. Je mamica dveh majhnih otrok, skupaj z njima in partnerjem živi v širšem središču Novega mesta. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica, ki je pred nekaj leti uspešno zajadrala v podjetniške vode. Vodi podjetje Mediodrom, ki je bilo v zadnjem letu večkrat nagrajeno za odmevne projekte na področju družbenih omrežij. Kot dejavna članica civilne družbe je vrsto let spremljala tudi delovanje novomeške občine. Na lanskih volitvah je kandidirala na listi Solidarnosti Novo mesto in bila izvoljena v občinski svet. O tem, zakaj je kandidirala, kako ocenjuje delo občinskega sveta in kje vidi največ razvojnih potencialov, smo se pogovarjali v prijetnem okolju knjigarne na Glavnem trgu.

Kako to, da si se leta 2014 odločila za vstop v politiko, glede na to, da deluješ v uspešnem zasebnem podjetju?

Na političnem parketu sem se znašla po spletu okoliščin. Že dolgo delujem v okviru civilne družbe in znotraj nekaterih nevladnih organizacij. Odločitvi za kandidaturo na lanskih volitvah sta botrovala resnično zaskrbljujoče stanje v naši občini in močna želja po spremembah njenega delovanja. Odzvala sem se na povabilo znancev, ki so me prepričali, da lahko moje izkušnje pripomorejo k skupni blaginji vseh tudi prek mandata v občinskem svetu.

Ali si že kdaj prej razmišljala o vstopu v politiko?

Nikoli pred tem nisem razmišljala o vstopu v politiko. Te odločitve tudi nisem sprejela zlahka. Podeljeni mandat najprej doživljam kot veliko odgovornost do vseh soobčanov, ne samo naših volivcev, in uresničitve programa, ki smo si ga zadali.

Solidarnost je na volitvah nastopila prvič, kot povsem nova stranka. Zakaj si se odločila kandidirati ravno na listi Solidarnosti?

Odločitev, da na volitvah nastopimo kot lista Solidarnosti ter tako poskušamo doseči bolj transparenten in pravičen način delovanja občine, je dozorela znotraj kroga podobno mislečih prijateljev in znancev. Vrednote in filozofija Solidarnosti so mi bile od vseh političnih možnosti najbližje, tako da je bila to povsem organska izbira.

Na volitvah v občinski parlament je Solidarnost prejela dva svetniška mandata, kar jo uvršča med srednje velike svetniške skupine v občinskem parlamentu. Kako bi komentirala rezultate, ki jih je dosegla naša stranka na lanskih volitvah?

Kot novinci na političnem prizorišču nismo najbolj vedeli, kaj pričakovati. Kandidiralo je precejšnje število strank in list, zato je bil končni rezultat negotov. Z njim smo bili zelo zadovoljni, volivci so nam podelili dva mandata, kar je bil naš cilj.

Od volitev je minilo dobro leto dni, občinski svet se je sešel že na desetih sejah. Kako ocenjuješ dozdajšnje delo Solidarnosti? Kako si zadovoljna z uresničevanjem naše vizije in programa?

Z Urošem sva med najbolj dejavnimi svetniki. Precej časa posvetiva študiju gradiv in pripravi na seje, saj lahko le na tak način tvorno prispevava k sprejemu kakovostnih odločitev. Delovati poskušava biti čim bolj konstruktivno in obenem zdravo kritično. Vložila sva že precej svetniških pobud in vprašanj, ki so pomagali k osvetlitvi problematičnih področij. V postopku je sprejem dvoletnega proračuna. Potrudila se bova, da bo v proračunu čim več točk tudi iz našega programa, ki je zasnovan predvsem v smeri izboljšanja kakovosti življenja vseh občanov in zagotovitve povsem transparentnega delovanja občine. Zadnje je namreč nujen pogoj za zdravo delovanje občine.

Novo mesto ima novega župana. Marsikomu se zdi, da vidnih sprememb v naši občini ni videti, drugi menijo, da je treba novi strukturi še dati čas, da se izkaže. Kako ocenjuješ njegovo delo in delo občinske uprave v tem mandatu?

Župan je po moji oceni v nehvaležnem položaju. Občino je prevzel v finančno nezavidljivi situaciji, ob čemer so pričakovanja volivcev zelo visoka. Veseli me, da je bil dovolj drzen predlagati poteze, kot sta denimo odstranitev nezdravih občinskih struktur in racionalizacija dela občinske uprave. Po drugi strani nisem zadovoljna s kadrovanjem, ki kljub na začetku drugače nakazanim smernicam po moji oceni vendarle ostaja predvsem politično. Prav tako smo novega direktorja oziroma direktorico občinske uprave dobili šele po šestih mesecih mandata in s tem izgubili nekaj dragocenih mesecev. V minulem letu, ki je bilo tudi varčevalno, je župan postavil temelje, na katerih bo gradil do konca mandata. Upam, da bo pri tem čim bolj uspešen, naša svetniška skupina bo pri tem poskušala biti čim bolj proaktivna.

Kako kot uspešna podjetnica ocenjuješ delovanje Mestne občine Novo mesto, občinskega sveta in občinske uprave? Ali znajo vsi ti organi izkoristiti zmožnosti, ki jih ima naša občina?

V občinskem svetu imamo v večini političnih opcij po strokovni plati zelo kakovostne, vrhunske posameznike, ki veliko prispevajo k prav tako kakovostni razpravi in strokovnosti odločitev. Žal se najdejo med svetniki tudi posamezniki, ki na seje prihajajo nepripravljeni. Enako je z občinsko upravo, saj smo na določenih področjih zelo močni. To se vidi tudi po materialih za sejo, ki iz določenih uradov prihajajo odlično pripravljeni, medtem ko imajo drugi še prostora za izboljšavo. Vsepovsod je prisoten človeški dejavnik, ki pa ga je mogoče ob pravem vodenju ustrezno prebuditi in motivirati.

Po izobrazbi si pravnica, zato te je Solidarnost predlagala na mesto predsednice Komisije za statut in poslovnik. Kako vidiš poslanstvo te komisije in kateri so glavni projekti, ki jih boš kot predsednica te komisije skušala uresničiti?

Kot eno izmed naših najpomembnejših nalog vidim oblikovanje stališč glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine. Komisija ima sedem članov, od tega smo štirje pravni strokovnjaki z različnih področij, kar pomeni, da lahko znatno pripomoremo h kakovosti pripravljenih aktov. V teh mesecih se komisija ukvarja tudi z zelo pomembno nalogo uskladitve določb statuta in poslovnika z veljavno zakonodajo in presojo ter vključitvijo sprememb, ki jih je predlagala zainteresirana javnost.

Svetniška skupina Solidarnost konstruktivno sodeluje z županom, občinsko upravo in ostalimi svetniškimi skupinami. Do nesoglasja, tudi javnega, pa je prišlo pri ambiciji občinske uprave, da prepove pitje na javnih površinah. Kako si zadovoljna s kompromisom, ki je bil navsezadnje dosežen?

Zadovoljna sem, da nam je uspelo prepričati župana in občinski svet, da je prvoten predlog predstavljal pretiran poseg v osebno svobodo posameznika. Naš kompromisni predlog je v drugem branju posvojil tudi župan, ki ga je predlagal v sprejem občinskemu svetu, ta pa ga je potrdil. Na našo pobudo je bila tako dosežena rešitev, ki sankcionira samo družbeno problematično ravnanje, ob čemer ni poseženo v pravice ljudi, ki alkohol na javnih mestih uživajo na kulturen način.

Solidarnost ni podprla predloga župana, da zniža sredstva, ki jih iz občinskega proračuna prejemajo vrtci. Tukaj ni prišlo do kompromisa, glasovali ste proti. Zakaj?

Po našem mnenju je bil predlog slabo obrazložen, in tako ni bilo dovolj podlage za sprejetje odločitve. Zahtevali smo pripravo utemeljenega gradiva z vsemi potrebnimi podatki. Predlog je vrtce, ki imajo zelo različno režijo, finančno obravnaval povsem enako, ob čemer je po našem mnenju v neenakopraven položaj postavil otroke v teh vrtcih. Izpostavili smo tveganje, da bodo našega varčevanja deležni otroci v obliki hrane slabše kakovosti, manjšega števila igral in z vzgojitelji, ki bodo delali v slabših pogojih in bodo posledično seveda izvajali manj kakovostno vzgojno-izobraževalno delo. Prav tako predlog ni upošteval pričakovane sprostitve napredovanj po ZUJF-u, ki jih pričakujemo v prihajajočih tednih. Žal nismo bili slišani.

Kakšna je tvoja vizija Novega mesta? Kje ima po tvojem mnenju Novo mesto največ možnosti za razvoj?

Po moji oceni je področje, na katerem imamo največje potenciale, področje turizma. Imamo izredno bogato arheološko zapuščino, pravo atrakcijo v svetovnem merilu, ki je doslej širši javnosti nismo znali predstaviti na tak način oziroma za to ni bilo pravega političnega posluha. Pokrajina, ki nas obkroža, je idealen poligon različnim športom. Mesto ovija reka Krka, ki smo jo tukajšnji prebivalci šele v zadnjih letih vnovič ozavestili, in končno živimo z njo in ne samo ob njej. Ne smemo pozabiti tudi na mladino, ki ji je treba zagotoviti prostor in dejavnosti, znotraj katerih bodo lahko mladi razvijali svoje zmožnosti in veščine ter posledično dosegali svoje cilje. Le tako bodo lahko dejavno sooblikovali skupnost, v kateri bo kakovost življenja uživalo celotno lokalno prebivalstvo.

Ob tem je bistveno, da se bodo začrtani cilji prelili tudi v proračun.

Na srečo je v tem mandatu precej posluha za razvoj omenjenih področij. Nekatere strategije so že pripravljene, druge nastajajo. Ob tem je bistveno, da se bodo začrtani cilji prelili tudi v proračun, in ne bodo ostali le črka na papirju. Vsekakor bova z Urošem dala vse od sebe, da bodo dejansko zaživeli.

V oktobru si kot prostovoljka sodelovala v begunskem zbirnem centru v Dobovi. Po vrnitvi si svoje vtise delila na spletu, tvoj zapis pa je objavila pod naslovom Pričevanje prostovoljke tudi spletna Mladina. Kakšno je tvoje doživljanje begunske krize?

Begunska kriza je po mojem videnju izid zgrešenih politik velesil. Rezultirale so v konfliktih, ki smo jim priča zadnja leta, njihova današnja posledica pa je beg ljudi, ki so ostali brez vsega, brez možnosti preživetja, brez možnosti dostojnega življenja. Podobe na naši in drugih mejah so me globoko pretresle. Edina zame sprejemljiva možnost je bila pomoč po svojih močeh. Vključila sem se v zbiranje pomoči in tudi v njeno razdeljevanje na Obrežju, pozneje pa še v begunskem centru Dobova. Podobe, ki sem jim bila priča, me bodo spremljale vse življenje. Ne glede na razlog, ki je botroval odločitvi za več 1000 kilometrov dolgo pot, so to predvsem ljudje, za katere dostojanstvo in preživetje se kot družba moramo potruditi zagotoviti. To je velika preizkušnja strpnosti in človečnosti za vse nas. To, kako bomo ravnali, bo določilo prihodnost nas vseh.

Komentarjev 0

Oddaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

prekliči

Komentarji: 0

Zadnje objave

Vprašanje

Kaj si mislite o novem spletnem Solidarniku?

Vseh odgovorov: 177


Vsebine

Značke