728 x 90

Mladi si zaslužijo priložnost

Mladi si zaslužijo priložnost Themeforest

Ključni mejniki odraslosti, ki jih definirajo predvsem zaključeno izobraževanje, redna zaposlitev, odselitev od staršev in ustvarjanje lastne družine, ne potekajo več v zaporednih korakih, redna zaposlitev in odselitev od staršev pa nista več tako samoumevni, kot sta bili nekoč.

Solidarnost Novo mesto podpira sprejem strategije mladih. Prav tako solidarnice in solidarniki pričakujejo, da bo občina strategijo tudi že vključila v proračun za leti 2016 in 2017.

Velike družbene spremembe so predvsem v zadnjem desetletju pomembno vplivale na položaj mladih in njihovo vpetost v družbeno življenje. Omejena dostopnost mladih do virov in priložnosti v družbi, ki so (bile) drugim družbenim skupinam načeloma na voljo, povečujejo neenakost in tveganje za izključenost iz gospodarskega, političnega in družbenega življenja.

Med mlade po veljavni slovenski zakonodaji sodijo vsi, ki so stari od 15 do 29 let. Za zdajšnjo generacijo mladih je značilno, da dajejo velik poudarek izobraževanju in podaljševanju študija, vsi seveda z upanjem, da bodo tako imeli boljše možnosti za zaposlitev. Vendar jih po koncu izobraževanja čaka ne ravno spodbudna statistika. Stopnja brezposelnosti med mladimi je visoka. Med zaposlitvami prevladujejo zaposlitve za določen čas in druge oblike t. i. prekernega dela (projektno in honorarno delo, delo s krajšim delovnim časom ipd.). Zaradi tega se osamosvojitev in ustvarjanje lastne družine odmikata celo v pozna trideseta leta.

Mladi pogosto ostanejo doma tudi potem, ko zaključijo s šolanjem, saj jim izobrazba brez zaposlitve ne prinese ekonomske in socialne neodvisnosti, doma v primarnih družinah s starši pa ostajajo tudi mladi z negotovimi zaposlitvami in nizkimi dohodki. Mladi v Sloveniji se med sedemindvajsetimi članicami Evropske unije najpozneje odselijo od staršev. Na to poleg vsega zgoraj naštetega vpliva tudi tveganje revščine v zgodnjem obdobju osamosvajanja.

S tovrstnimi težavami se sooča tudi nekaj več kot 6100 mladih iz Mestne občine Novo mesto. Da je treba mladim nameniti posebno pozornost pri odpravljanju izhodiščnih neenakosti, pričajo sprejeti strateški evropski, nacionalni in lokalnih dokumenti, ki s podpornimi ukrepi in sistemskimi rešitvami nudijo podporo vključevanju mladih v vse sfere življenja.

S področjem mladih se pospešeno ukvarja tudi občina. Strategija mladine do leta 2020 je v končni fazi sprejemanja. Pripravila jo je strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov mladinskih in drugih organizacij ter zavodov, ki vključujejo mlade. Strategija uvaja več kot 25 ukrepov.

Prednostni predvideni ukrep je vzpostavitev infrastrukture oz. prostora za mladinski center, ki bo na enem mestu povezoval vse programe za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. V mladinskem centu bodo potekali programi neformalnega izobraževanja na področjih prostovoljstva, kulture, podjetništva, sistema učne pomoči, predavanja, delavnice in druge vsebine, ki jih bodo porabljali in soustvarjali mladi sami. Za izvajanje programov bodo skrbeli usposobljeni strokovni mladinski delavci, ki bodo v centru ves čas prisotni z namenom usmerjanja mladih v pester nabor dejavnosti.

Za mladinske nevladne organizacije so predvideni podpora pri zagotavljanju infrastrukture, podpora mladinskim delavcem in večletno sofinanciranje programov in projektov, ki jih izvajajo za mlade.

Za mlade, ki se še izobražujejo, in prve iskalce zaposlitve so pomembni predvsem ukrepi, ki zajemajo zagotavljanje študijske prakse in pripravništev v občinski upravi in javnih zavodih, podpora zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih v okviru javnih del, spodbude podjetništvu med mladimi ter nadaljnje sofinanciranje štipendij v okviru Regijske štipendijske sheme.

Na področju bivanjskih razmer se bo v okviru lokalnega stanovanjskega programa iskalo možnosti za subvencioniranje tržnih najemnin, možnosti bivanja v stanovanjskih kooperativah in zagotovitvi neprofitnih stanovanj za mlade. Mladi močno pogrešajo več brezplačnih športnih površin predvsem v zimskem času, zato je predvidena vrsta ukrepov na področju ureditve športne infrastrukture (bazen, obnovljene in pokrite športne površine) ter sofinanciranje skupinskih vadb in preventivnih programov zdravja. Strategija pa med drugim predvideva tudi ukrepe na področju večje vključenosti mladih v procese odločanja na lokalni ravni.

V negotovem času nenehnih sprememb se od mladih pričakuje, da bodo oblikovali nove družbene odnose, ki bodo odpravili odnose izkoriščanja in teptanja človekovega dostojanstva in pravic. Mladi so proizvod razvoja družbenih sprememb, hkrati pa tudi napovedovalci novih družbenih trendov. Pripravljeni so prevzeti določen del odgovornosti, želijo si biti slišani in vključeni v razprave o naši skupni in svoji prihodnosti. Žogica je na strani lokalne skupnosti, ki lahko uresniči strateško zastavljene cilje in doseže, da strategija ne ostane le mrtva črka na papirju. V prihodnost usmerjene lokalne politike bodo zagotovo prepoznale potencial in mlade vključile v soupravljanje skupnosti ter vzpostavile prostor, priložnosti in mehanizme za polnopravno participacijo mladih v lokalni skupnosti.

 

 

Komentarjev 0

Oddaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

prekliči

Komentarji: 0

Zadnje objave

Vprašanje

Kaj si mislite o novem spletnem Solidarniku?

Vseh odgovorov: 177


Vsebine

Značke