728 x 90

Zahtevamo vpis PRAVICE NE BITI REVEN v Ustavo Republike Slovenije

Pred petimi leti smo šli na ulice in trge in zahtevali politično in socialno prenovo Slovenije. Vstajniške zahteve so ostale neizpolnjene, deset tisoči na ulicah in trgih ter številni, ki so to gibanje podpirali, so ostali razočarani. Obstoječa politika nima ne strategije ne vizije, s katero bi razvijala človeške in naravne potenciale Republike Slovenije.

Država velikokrat ne služi ljudem, ampak sama sebi in vplivnim posameznikom. Še naprej smo priča oškodovanju skupnega premoženja. Še vedno prihaja do kršitev človekovih pravic. Vladavina ljudstva ni vzpostavljena. Medtem so politična elita in mediji polni novic o rekordni gospodarski rasti, o času debelih krav, o presežkih v proračunu, o rekordnih dobičkih. Ampak hkrati je v Sloveniji skoraj petina ljudi, ki so socialno izključeni oziroma pod pragom revščine. Reveži ostajajo reveži, humanitarci zbirajo sredstva za preprečevanje deložacij.

Priča smo masovni prerazporeditvi ustvarjenega bogastva k že tako ali tako bogatim. Ko bo spet udarila kriza, jo bodo znova plačali predvsem tisti z roba slovenske družbe: delavci, brezposelni, prekarci, upokojenci. V letu 2016 je bilo 371.000 državljanov Slovenije izpostavljenih tveganju socialne izključenosti, od teh jih je 280.000 živelo pod pragom revščine, z mesečnimi prejemki, nižjimi od 616 evrov. To je nedopustno!

Zato državljanke in državljani, vsi prebivalci Slovenije, zahtevajmo, da se v Ustavo Republike Slovenije jasno zapiše, da v tej državi revščine ne sme več biti. Ustavna prepoved revščine pomeni udejanjanje socialne države z zakoni, ki ne bodo posegali v nedotakljivo pravico vsakega posameznika do dostojnega življenja. Zahtevajmo pravično obdavčitev vseh dajatev in prispevkov; brzdanje ekonomskega pohlepa s primerno davčno ureditvijo, obdavčitev luksuza in vpeljavo maksimalnega razpona plač v javnem in zasebnem sektorju ter minimalno plačo, ki bo prejemniku in njegovi družini omogočala dostojno življenje in pokojnino; zahtevajmo postopno uvedbo UTD, zahtevajmo vsem dostopno javno šolsko in javno zdravstvo. Čas je za popolno prepoved revščine v naši državi! Čas je za vpis pravice do dostojnega življenja v Ustavo Republike Slovenije. Pridružite se peticiji s svojim podpisom!

PODPIŠI
Komentarjev 19

Podpri s podpisom

V spodnja polja vpiši svoje ime, priimek, kraj in e-naslov.
Lahko tudi izbereš ali bo tvoj podpis javen, ali anonimen. V nobenem primeru pa tvoj e-naslov ne bo objavljen.

S podpisom podprli (1247):

Uroš Lubej Lubej, Damjan Mandelc, Miha Pitako, Gorazd Marinček, Jožica Cilenšek, Zoran Artnak, Zdenka Prešern, Špela Smuk, skrit podpis, Jože gorišek, Janez Jeger, Bojan Gorjanc, Tanja Benedik, Dušan Trušnovec, Branimir Brkić, Marjana Ješelnik, Davor Maršič, Nada Šemrl, Ema Mertel, skrit podpis, Gašper Lešnik, Jolanda Zagorc, Borigoj Borec, Petra Bitenc, skrit podpis, Eva Rajh, Mitja Klavora Klavora, Vesna Mikolič, Tone Vrhovnik Straka, skrit podpis, Srečko Knafelc, Miro Drobne, skrit podpis, Darko Hribar, skrit podpis, skrit podpis, skrit podpis, Anton Tomo Tadel, Miloš Šonc, Katja Vuga, SREČKO CEHNAR, Stasil Burja, Lidija Papež, Venceslava Batagelj, DAVID ŽNIDARŠIČ, Magda Ida Šmon, Jože Pavlič, Barbara Grabnar Kregulj, Dušan Novak Novak, Zlatko AVBAR, branka Novak, Irena Kranjc, Lenart Zajc, jože okoren, Zdenka Šolinc, skrit podpis, Bojan Stepančič, Lara Arh, Karlina Cizej Cizej, Ljiljana Udir, Klemen Bobnar Bobnar, jagoda tovirac, Miha Čebulj, Jožica Unetič, Edi Ivan Lubej, Miro Drobne, Saso Prosen, skrit podpis, Fojž A. Zorman, Marjan Grahut, skrit podpis, Irena Lešnjak, Mitja Sadek, skrit podpis, Boris Krabonja, Mira Moravec, Ivo Moravec, skrit podpis, Franc Oštir, Katica Balažić Balažić, Romana Matekovič Matekovič, franc šinkovec, Jan Istenič, Darja Vuga, simon pečečnik, skrit podpis, Suzana Larissi, Martina Šuhel, Breda Cuznar, Polona Moravec Lubej, Andrej Erjavec, Božena Kušlan, Tone Avsec, Branka Černigoj, alojz fink, Sonja Žitnik, Janez Vodopivec, skrit podpis, dušica grgic, skrit podpis, Kristina Marincek, Dejan Kristan, Teodora Ghersini, Andrejka Hartner, Neva Pavlin, skrit podpis, Jožef Leskovec, Sonja Doršček, Tihomir Adamović, Jože Hribar, Enes Hodžić Hodžić, Jakob Demšar, Katja Martinčič, JURIJ DOBRILA, skrit podpis, Alenka Lubej, NADA BEČIĆ, Slavica Đorović, skrit podpis, skrit podpis, Heidi Bartolič, Anka Češarek, Aleš Šutar, Petra Pantar, skrit podpis, Domen Lorencin, Maja Nemec, Nadan Sevnik, Maja Kuralt, skrit podpis, skrit podpis, Saša Elenovski, Edita Eberl Gregorič, Egidij Šinkovec, robert filipčič, Ivo Gradišar, Miha Volgemut, stane vanovšek, Vasilij Masleša, Monika Selan, skrit podpis, Mateja Mlakar, Vera Štromajer, Sonja Šuln, Jože Ajdišek, Gašper Štukelj, Jernej Picelj, Franc Lubej, Tatjana Gričar, Ivana Vinski, Pejte Delat Lenuhi, skrit podpis, SREČO OŠTIR, Marko Vuk, Boleslav Bizaj, Klementina Osterc, skrit podpis, Mateja Jerič, Alenka Kralj, Janez Penca, Celestina Benet, skrit podpis, Cirila Surina Zajc, Marko Sraka, Maja Zajec, Kristjan Šeremet, ivana jegovnik, Rožle Tomazin, Štefan Orban Orban, skrit podpis, Nataša Letig Žagar, Petra Matjašič, Danijel Vegel, Lidija Rapoti, Slavica Slevec, Dragica Mrevlje, Andrej Janežič, Mojca Žlebnik, Nada Strnad, skrit podpis, Maja Mitrović, Vesna Lukic, markop polc, Zvezdana Pirc, Marko Usaj, skrit podpis, Tina Vajzovič, skrit podpis, Janja Marija Trtnik, Beba Ladiha, Darija Grčar, Liljana Lukić, Iris Ladinek, duška voh, Klavdija Mitrović, Maja Celan, skrit podpis, skrit podpis, Tatjana Žagar, Biserka Koletnik, Petra Pritržnik, Simona Kurnik, skrit podpis, ROŽICA ABRAM, sonja svetelj, Lea Šumer, Amadeja Lamovšek, skrit podpis, Urša Rakovič, Pika Vukadinovič, iztok šmitran šmitran, Urska Herlic, skrit podpis, Maja Supančič, NIKA KONIČEK, suzana veber, Luka Klarič, ROBERT RADIN RADIN, Vlasta Ogrinc, Anuška Mekiš, skrit podpis, Eva Mlakar, Matej Jemec Jemec, gregor bezjak, Damjan Tomažin, Špela Bibič, skrit podpis, skrit podpis, Brane Primar, Boris Kidrič, Gregor Torkar, Metka Jernejčič, Bogdan Pogačar, skrit podpis, Slavica GOVEDIČ, Robert Ferencek, skrit podpis, Zlatko Hernčič, Alenka Benedičič-Šelih, Marjeta Šentjurc, skrit podpis, TINA HOČEVAR, Andrej Šuman, Mitja Karlin, Katja Težak, Gregor Kovačič, skrit podpis, Gašper Žerovnik, Bojan Lipovec, skrit podpis, Goran Valič, skrit podpis, Miša Gams, Marcela Batistič Zorec, skrit podpis, Janez Kopač, Vesna Cvek, Kristian Klajnšček, Damjan Hajsek, Neža Robar, Janez Hartman, Vlado Polič, Marijan Jemec, Franci Pacek, Dušan Ivanuša, Gregor Logar, Andreja Brence, skrit podpis, Nana Forte, Viviana Žvan, janez vovk, Boro Štrumbelj, Rajmond Ravnikar, Uros Majcen, DARJA Langus, Janez Plaznik, Emil Urbanc, BORUT ŠENK, Aleksandra Voglar, Ivica Stojanović Stojanović, Uroš Spruk, Aleš Pevec, SAŠA JANŠA, Manica Radivo, skrit podpis, Matjaz Kumelj, Marjan Rejc, skrit podpis, ROZALIJA KOVAČIČ, MATEJKA JEREBIC IVANČIĆ, Rosana Jarc, peter zakrajšek, Mojca Dolher, Marjan Čeh, STANKA VONČINA, skrit podpis, JANKO BRAS, vita domiter, skrit podpis, Franc Juh, Crt Ambrozic, Vinko Žgajner, Polonca Lampič, Bojan Mesojedec, Blanka Botušič, Marinka Jerman Jelek, Marija Cizej, Igor Prelog, skrit podpis, skrit podpis, Darko Lovko, KATARINA BADIURA, Borut Oresnik Oresnik, JANEZ TAPAJNER TAPAJNER, INKA RUDOLF, Franc Štebih, Aleš Vodopivec, Zoran Cvijić, skrit podpis, skrit podpis, meta novšak, skrit podpis, Suzana Krajnc, Sonja Žorga, VELINKA VUJASIN, PETRA HADLER, Tjaša Strmšek, Sašo Jerše, Savo Nardin, Nuša Podgornik, Marina Anžič Anžič, skrit podpis, Zdenka Smolej, Andreja Moškon, Natalija Korent, karlo cerjak, Niko Norbedo, skrit podpis, Erik Šemrov, David Končan, skrit podpis, Mojca Marinšek, Irena Kegl, skrit podpis, Nuska Dolenc Kambic Dolenc Kambic, skrit podpis, Igor Aljaž, Vojko Anžlovar, breda kroflic kroflič, skrit podpis, Gabrijela Ačko, Milan Grego, Tomaž Slana, Martina Fuks, Miran Rajšp, Neža Rihtar, Katja Grmek, Samo Bohak, Samo Ivačič, Milan Sajko, tomaž ravnjak, Gregor Brajer Brajer, skrit podpis, Jana Kranjec Menaše, skrit podpis, skrit podpis, Marjan Pečnik, branko kozulić, vladimir rakuš, skrit podpis, Robert Kocbek, Mitja Zupan Zupan, Uroš Japelj Japelj, skrit podpis, skrit podpis, Renata Benčević, Dragan Taler, Miran Jus, Barbara Havliček, Vanja Vrbek, bogdan glavič, Bojana Škoflek, Mateja Pacnik, skrit podpis, valerij savarin, Branko Šajna, skrit podpis, Terezija Jankovič, Mojca Dimec, Stojan Lupinšek, Alenka Lokovšek, skrit podpis, Sergij Sokolič, skrit podpis, Marjan Uranjek, Zoja Gale, LADISLAVA VAJS Vajs, Erik Lešnik, Zlatko Klopčič, Damir Vogrinec, MARTA JANEŽ RAKUŠČEK, Aleksander Kac, skrit podpis, Zdravko Pravdič, DANA PERIČ, Miro Bukovac, Boris Kreslin, Franci Mikec, skrit podpis, Matej praper, skrit podpis, skrit podpis, Simon Vrbanec, Andrej Tavčar, Sabina Trefalt, Ana rebernik, Luka Dragić, Marko Selan, Janez Podgorelec, Renata Vajndorfer, Polona Sepe Hitchcox, skrit podpis, Mojca Arih, skrit podpis, Igor Spreizer, Ervin Eržen, France Dacar, Katja Gartnar Gartnar, dr. Blaž Mesec, Nevenka Mohar, Igor Dekleva, Bernarda Krafogel, Martin Topole, NATAŠA PURGAR, Nina Goričar, Janja Majzelj, Vlasta Beltram, Smilja Humar, Marjeta Sever, skrit podpis, skrit podpis, VLADO KLJAJIĆ, Vladimir Bizovičar, Marija Palma, Dušan Vujič, Mina Kunstelj, petra koritnik, skrit podpis, Marjan Gerčar, Jožica Vodovnik, Polona Medja, Katja Bračko, Zoran Peter Trampuž, Slavica Rampih, Jernej Pribošič, AlekSANDER Šimenc, Zlata Ramovš, Frančiška Pavlin, Jože Furlan, Maja Trebižan, Rok Strle, Jože Petrina, Marjeta Sluga, Jožef Mali, skrit podpis, Zoran Petković, skrit podpis, Budimir Djordjević, Mitja Kosi, Damijan Pavšič, Maja Modrijan, skrit podpis, Gašper Torkar, Maja David, Ferucio Benassi, Kaja Bela, Biserka Ogorevc, skrit podpis, Zdravko Stolnik, Mihael Žerdin, IVAN ŠPEHAR, Srečko Levstek, borut pistotnik, skrit podpis, skrit podpis, Branko Kavcnik, NUŠA PLESEC, Mitja Kralj, Katja Rek, Ingrid Peinkicher, Marija Kovačič, Franc Cigan, Darja Ocepek Ocepek, skrit podpis, skrit podpis, Srečko Arnuš, Helena Glazar Hofbaue GLAŽAR HOFBAUER, ANTON BORKOVIČ, Miroslav Bračun, Anja Jovan Juteršek, Milenko Pavlovič, Emilijan Skerbiš Skerbiš, SUZANA VIDMAR, Ljubiša Maksimović, Joco Janušek, Stanislav Pavlič, Zdenka Koritnik, Ksenija Vidic, Katja Klun, Robert Brezigar, UROŠ POŠTRAK, skrit podpis, skrit podpis, Biserka Štefančič Kos, Matic Primc, skrit podpis, skrit podpis, Marženka Bitenc ( dekliški priimek Bole), Branko Berzin, duško maksimovič, Marko Kmetič, Metka Bahlen Okoli, Ivan Žohar, Robert Valentak, skrit podpis, skrit podpis, skrit podpis, Jani Kovačič, Dušan Kafol, skrit podpis, Milena Munda, skrit podpis, skrit podpis, Ljubinka Pirker, petra stojsavljević, Karina Ditz, Matjaž Grgič, Marjana Tomanič Jevremov, Stanislav Košir, Liljana Cafuta, Simon Brežan, Stanislav Zajec, Janja Škrlj, Ljubomir Kopač, skrit podpis, Tatjana Violeta Kamnar, Radoljub Milosavljević, Nadja Kananović, Simon Marušek, Milica Zelenko, Andreja Jug, Klavdija Žižek, Slavko Kopmajer Kopmajer, Bernarda Premrl, Sandra Gorinšek, Albina Lajbaher, skrit podpis, TATJANA NEMANIČ, skrit podpis, bojan drol, Dora Bolha, Boris Arko, Lucija Drenovec, Vojko Čujovič, Miran Penič, skrit podpis, skrit podpis, Lenart Jemc, Miran Bende, Mateja Lakota Lakota, Ida Roršek, Marjana Peskar, Petra Golob, Stanko Španinger, Valerija Lešnik, Sonja Černčič, skrit podpis, skrit podpis, katarina novak, Marvin Wimberger, skrit podpis, skrit podpis, Dane Klepec, davorin šinkovec, NEVENKA PUTRLE, Blaž Cestnik Cestnik, Dagmar Jurgele, miro pavić, MARIJA TOČAJ, skrit podpis, aleksandra čater, anita mežnaršič, Zdravko Dokl, Milena Sever, Rok Podgornik, Iztok Skurnšek, TANJA KOČEVAR, Rok Šulek, Mateja Šešek, MILAN ŠUŠTERŠIČ, sonja Kovačec, Majda Kerman Kerman, Manja Vrenko, Erika Bizilj, Andrej Rozman, branka.cestnik@ gmail.com Cestnik, Petra Puhar, Barbara Osolnik Košar, Ivan Kovačič, MILENA ŠEME, Miran Kodrič- von Chufta, Cvetka Bizjak, Senka Polanec, Vojka Daić, Mitja Peruš, skrit podpis, Kaja Lipnik Vehovar, skrit podpis, POLONCA ŠINTLER-CIGLER, Branimir Domiter, Tadeja Stegel, Janko Hvasti, Marjana Čagran, Sajm Crnkić, Ksenija Šömen, Marjanca Fink, nena gabrovec, Janez Vrhunc, skrit podpis, nino kolarević, Matija Radolic, Helena Tomše, skrit podpis, Miroslav Tramšek, Alenka Spacal, Zdenka Gajser, skrit podpis, Miha Bogovčič, skrit podpis, Nina Drašler Drašler, Babi Sajovic, Jurij Čerin, Neli Filipić, Marjan Žula, Tanja Hribar, Eva Žigon, jože jankovič, Alenka Marsenić, skrit podpis, FRANC KERŽAN, skrit podpis, Sebastjan Poljanec, Katja Kmetec, Vlasta Purkart, skrit podpis, skrit podpis, Andrej Ambrožič, zvonimir kovačič, Erika štampar, skrit podpis, mariam sai dava, Franci PIVEC, Danica Jazbinšek, Petra Žitnik, skrit podpis, Bagi Ambrožič Kordič Ambrožič Kordič, Pika Golob, Nina Vidicek, Vita Žgur, Darja Voler, Miroslav Potočnik, skrit podpis, skrit podpis, blaž kolman, Lidija Štefanec, Mmarjan Serčič, Zdravko Rihtaršič, Marija Rasiewicz, Pika Milenkovič, Danilo MURŠEC, Zdenka Otrin, Stojan Habjanič, Irena Emeršič, skrit podpis, Andreja Lovrečič, skrit podpis, Branko Balažič, Miran Horvat, Miro Kočevar, skrit podpis, skrit podpis, MARJANA SKORNIK, Dušan Valand Valand, Joži Ambrož, Matjaž Bogataj, Tatjana Šuha, Mira Hladnik, Anja Arko, skrit podpis, Albina Čepon, Ana Ida Mordej, Marko Škof, Albin Gačnik, Janja Zadnikar, skrit podpis, Borut Kumar, Breda Hrovat, Zdenko Prizmič, skrit podpis, Milica Auguštin, TANJA PREZELJ, Maja Pan, Marjan Povhe, Alenka Zagoričnik, Borut Krejačič, Jana Kovacic Kovacic, zdenka sušnik, jolanda JOVANOVIĆ KONČAR, Petra Hausvirt, Eva Kočar, Blaž Berce, Franček Ljubec Ljubec, Irena GortanArmanini, skrit podpis, Katjuša Erhatič, Barbara Fekonja-Simonič, Ksenija Poštrak, Marjana K., Marjan Jelen, Dragica Potokar, Franc Humar, lorna lovrečič, franc meke, Darja Batista, skrit podpis, Saša Mandžič, Miha POGACAR, skrit podpis, Peter Peruzzi, Manica Baša, RADOMIR SILJAN, skrit podpis, Janina Maver, darko dujmovič, skrit podpis, Lucianno Kljaić, andrej pintar pintar, Tadej Žaucer, Mare Štempihar, Marija Gorenc, Sonja Kolbl, Gašper Kociper, veronika modic, Aljoša Mikluš, Tomaž Zakonjšek Zakonjšek, agata zgonec, MATEJ ŠPEGEL, skrit podpis, skrit podpis, Romana Grdina, skrit podpis, Katja ŠUMENJAK, Barbara Makovec, Milica Tomšič, Marija Batista, Igor Rehar, Nuraga Omerovic, Milan Janežič, Slava Vidmar, Mihael Magajna Magister, Cveta Škopelja, Matjaž Lagoja, mirijana ožbolt, Romana Trampa, jernej kastelic, Simona Knavs, Jožica Pirih, Lidija Počkaj, Simona Otorepec Serec, Ivana marija Stevelic, Boris Limoni, Tana Furlan, Matija-Franc habjanič, Matjaž Knoll, Tadej Kolenc, Ida Rožman, Dejan Mitnjek, skrit podpis, Dušan Križaj, Nataša Pal Pal, skrit podpis, danica stupan, skrit podpis, suzana lampret, Loriena Klara, Aleksandra Kocmut, Tina Turk, skrit podpis, ALEŠ Omerza, Fatima Kvrgić, Gorazd Valentič, Anica Zafred, ivan peternelj, Zvone Kokalj, skrit podpis, Mitja Lutar, Tina Baggia, skrit podpis, Bojan Krajnc, Mitja Lužnik, skrit podpis, Vera jEŽ, boris Ujčič, vasilij dietner, mladen sačer, Sergej kosman, Igor Perne, Zdenka Brodej, Srečko Kocbek, skrit podpis, skrit podpis, irena jerman polenšek, skrit podpis, skrit podpis, Tatjana Vrbnjak, bogdan krapež, Ivica Grgić, bruno štiberc, Maja Velkavrh, Marjan Jenko, skrit podpis, skrit podpis, Stojan Knez, skrit podpis, mateja kropivnik, Matjaž Grum, DARKO JANUŠIČ, Ernest Vodopivec, Ladislav Steinbacher, Ana Štok, Ana Štok, simona vodopivec, Štefan Dimnik, miró gomsi, Andrej Žibert Žibert, Gregor Polanec, Matej Brajnik, Andrej Vrabič, Ida Verber, Lilijana Cilenšek, skrit podpis, Neva Ketiš, skrit podpis, skrit podpis, Doroteja Krepek, Simona Kocjančič, Irena Penko, Sandi Lužnik, Petra Guzelj, skrit podpis, Remigio Grbac, skrit podpis, lipče lumbar, Mira Muršič, franc križan križan, Mateja Tolazzi, Vesna Vlahovič, skrit podpis, Zlata Banovsek, Dušan Bordjan, Marko Podržaj, Majda Stropnik, Cvetka Horvat, Ines Kokalj, skrit podpis, zdenka Lindič, Zofija Plavčak, Vesna Cajnko, Silva Tancer, Milan Pirih, Marino Rosič, Edin Saračević, Ana Ziherl Ziherl, aldo sergon, Željko Ruškovič, suzana markovič, Helena Tomšič, Darja Hlede, Ivana Vatovec, IVAN HERVATSKI, skrit podpis, skrit podpis, JANKO HORVAT, Joško Hlede, Nataša Žagar, Milka steković, Marija Kuret, skrit podpis, Darja Slapernik, Zdravko Damjanovič, Vanja Madžo, Edvard Oberstar, Vlasta Kozole, Alenka Oblakovič, skrit podpis, Jože Fink, Andrej Rodinger, vilko planinšec, Liljana Lasič, IGOR Drnovsek, David Merc, VLASTIMIR MILOŠEVIĆ, skrit podpis, Tanja Potočnik, Ljuba Čadej, Irena Omladič, skrit podpis, Jože Vidmar, Franc Globočnik, dragica ČREP, Marija Apovnik, skrit podpis, BoŠtjan Knuplež, Danica Uran Uršej, Zora Slivnik, peter žuraj, Alenka Hladnik, Danilo Makuc, Vane Urh, Sonja Vukovič, Marija Počivavšek, Erika Jerman, Jasmina Koprivnik, Franček Drenovec, Ksenija Jus, Taja Pajmon Rak, Marjeta Malavašič, david cvetko, Drago Pavšelj, Tine Marinšek, Tomaž Repar, Branka Petkovšek, skrit podpis, zdenka kam, skrit podpis, Jernej Lukša, franc černagoj, skrit podpis, skrit podpis, Jasna Navotnik, skrit podpis, Damjan Ugrinič, dejan kardinar, Jasminka Ćišić, Eva Preželj, Mojca Primc, Jožica Aplenc, Dušan Kavčič Kavčič, skrit podpis, Miran Erič, Tomaž Trček, skrit podpis, TOMAŽ RIBNIKAR, skrit podpis, Kristina Grabner, skrit podpis, skrit podpis, Marija Vovk, skrit podpis, MIHAEL Gaspirc Gaspirc, Katjuša Karlovini, Brane Zbačnik, skrit podpis, Valerija Pilih Pilih, Roman Lukman, Suzana Zupančič, suzana habot, Elizabeta Živkovič, Sašo Plahuta, Alojz Fužir, Zvone Hribar, Sonja Krajcar, Miroslav Čančer, Marjan WEISSEISEN, skrit podpis, Igor Podobnik, Tilen Matkovič, Brigita Colarič, skrit podpis, skrit podpis, Špela Razpotnik, Darinka Rodinger, Janez Burger, milivoj krpan krpan, skrit podpis, Marjanca Kočevar, Jakob Zorec, Milojka Aleksić, Mateja Kunčič Kunčič, Tjaša Klopčič, skrit podpis, Lidija Zgaga, Blaz Zigon Zigon, Lara Taufer, skrit podpis, Gregor Peklar, Irena Kocijančič, skrit podpis, Silvan Birsa, vladimir filipič, Ivan Ule, Lili Zupančič, Janja Vanovšek, Marija Pelhan, skrit podpis, silvo malnarič, tea Prašnikar, Iztok Moder, Miloš Kuzem, Domagoj Šutalo, skrit podpis, skrit podpis, Elizabeta Kosmač, Saša Ferfila, Nataša Novak Loredan, Bojan Čop, Sara Nuša Golob Grabner, Marjana Golob, Marija Hure, Stanislava Novak, Suzana Erjavec, skrit podpis, Darja Cupin, Aleš Vodopivec, skrit podpis, Nadja Hrvatin, Simona Slana, Miran Kumer, Boris Avsec, skrit podpis, Biserka Škrinjar, Helena Kocbek, Julija Tekavčič, TOM MEŽAN, Bojan Pernek, Peter Štrukelj, skrit podpis, Danijel vertacnik, Drago Jug, skrit podpis, Nada Drnovšek, Vesna ŠKREBLIN, Leopoldina Raj, Jasmin Dekanovič, Tanja Sercelj, Petya Znidarsic, Gorazd Ledl Ledl, Črtomir Eržen, skrit podpis, Jožica Kosmač, Srečko Vesel, Andreja Vesel, Aleš Goropevšek, Petra Bračun Rok, skrit podpis, skrit podpis, Nada Bezgovšek, Polonca Bele Pavc, skrit podpis, Suzana Rajh, Boštjan Kropivšek, Rok Pekolj, Vesko Žnidaršič Preljevič, skrit podpis, skrit podpis, Eva Jus, skrit podpis, Jože Štih, Peter Tancig, Simona Tancig, Tone Strnad, Cvetka Skok, Damijan Vodopivec, majda rener, Ina Nemec, Matjaž Nemec, Simon Mlinar, Anita Hegler, MIRA KOFLER, skrit podpis, Egon Valantič, Lado Eržen, Dalila Luznar Luznar, Majda Cvelbar, skrit podpis, Iztok Sabadin, Jasna Blaznik, martina gostinčar, Aleš Boh, Lidija Dolenc, Darija Lah, Jure Kužel, Metka Zorko, Matjaž Mlinar, Drago Pinoza, Verna Majverle, Dejan Dolenc, Franc Krabonja, Drago Selic, Tanja Leban, skrit podpis, Rebeka Tušar, Matej Vnuk, skrit podpis, skrit podpis, skrit podpis, skrit podpis, Neda Gržinič, Marko Kroflic, Milan Špiler, Marijan Horvat Horvat, Katarina Prosenc Trilar, Maja Sirk, Janez Iglič, skrit podpis, ljuba mrzlikar, skrit podpis, Darinka Šušteršič, Milena Pestotnik, Karmen Grozic, Elvira Horvat, skrit podpis, Klavdija Kolman Kolman, Damir Komadina, Marin Vladovic, Linda Rotter, skrit podpis, Mateja Korbar Šimić, skrit podpis, Peter Bernik, Nina Ignjatovic, BOŽENA NOVAK, Marija Rešek Rešek, Tanja Uršič, skrit podpis, Drago Pungartnik, janja kuronja, Dubravko Mikać, Dennis Aaron Krašna, skrit podpis, Igor Pšeničnik, Blanka Satler, skrit podpis, Mateja Kocjančič, skrit podpis, Marjana Čagran, Jasna Sever, Miloš Dalmacija, Suad Puškar, Uršula Kurent Mladenovič, Eda Kodrič, Suzana Krsteski, Daria Štok, VERA LUZAR, Montana Tratnik, Jadranka Glavač, Dejan Hajsan, Renata Gorenc Gorenc, Danica MALLY-Lanščak MALLY-Lanščak, skrit podpis, Jernej Bandalo, Špela Martey, Ivo Saksida, teja edeh, AJDA Podojsteršek, skrit podpis, marjana medved, skrit podpis, Mojca Kastelic, Ida Lozinšek, Tatjana Novak, Mirjam Dewa, Danijela Krofič, Neda Isakovic, Petra Šmon, Urban Logar, Peter Celarc, Darja Potekar, Edina Seferović, Dušan Kolmanič, mitja strmšek, Primož Ocvirk, Marko Bjelobrk, Štefka Vodenik, Amela Džakulič, Zoran Madzar, Marinka Krajnc, Kornelija Marković, skrit podpis, Tomaž Kvas, DANICA Perko, skrit podpis, Valentina Mavrič Klenovšek, Nina Furek, Katarina Sluga, Edita Crnic, skrit podpis, Stanka Krstanovič, skrit podpis, Marjan Mihelič, Jaka Zupančič, skrit podpis, tadeja matjašič, skrit podpis, Zlatka Strgar, Ana Rigler, Marijan Kular, Polona Brovč, Romana Povirk Matas, tatjana bogdan, skrit podpis, Katarina Mück, Frančiška Rozman, Olga Grum, skrit podpis, skrit podpis, skrit podpis, skrit podpis, Jan Grilanc, Franko Barukčić, Franc Celec, Simona Železnik, Breda Plahutnik, Sonja Kosenina, Sonja Oštir, Jernej Jazbec, Jova Zdravković, skrit podpis, Aljosa Capek, Vanja Božič, Maja Valentina Jakubek, Škrat Gorski, skrit podpis, Matjaž Drevenšek, Ivo Koblar, skrit podpis, Jožica Avbelj

Oddaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

prekliči

Komentarji: 19

 • Dušan Trušnovec
  23. 03. 2018 20:08

  Zelo žalostno je, da so osnovne stvari, ki morajo biti povsem jasne in logične sleherniku, stvar prepričevanja in zahtev! To kaže na vse večjo odsotnost empatije, ki nas edina lahko popelje naprej, sicer smo nujno obsojeni na razpad in propad !!

 • Frančišek
  24. 03. 2018 20:56

  V preambuli Ustave republike Slovenije je zapisano, da je Slovenija socialna država.čeprav se vse bolj spreminja v vladavino lastnikov kapitala nad ljudmi. Če bomo hoteli izkoreniniti revščino bomo morali vladavino skorumpiranih politično ekonomskih omrežij spremeniti v vladavino prava.

 • Božidar Radišič
  25. 03. 2018 00:20

  Itak....

 • Maja Radin
  25. 03. 2018 08:32

  Podpiram

 • Barbara
  25. 03. 2018 12:40

  Ustave ne gre spreminjati za vsako malenkost - ne vem, zakaj do predloga ni prišlo že takrat, ko se je uveljavljal vpis pravice do pitne vode. Naj se nabere skozi leta nekaj sprememb in se jih skupaj zapiše v ustavo, ne pa, da se nekdo spomni nečesa vsak mesec. Sicer pa - toliko ustavnih pravic je kršenih vsak dan, pa se ne zmenimo za to, da dvomim, da bodo vse pravice sveta v ustavi prinesle kakšno spremembo.
  Če bo ta pravica v ustavi, upam, da bo bolje napisana kot pravica do vode - pred kratkim sem poslušala okoljskega pravnika, ki je rekel, da je člen šlampasto napisan. Da ima vsakdo pravico do pitne vode - da je preveč ohlapno, ker ne pove nič o tem, ali ima vsakdo pravico dostopa ali da mu jo pripeljejo domov s cisterno. Potem je problem tudi neprofitnost, ker ni določeno, ali sploh ne smeš imeti dobička, ali to pomeni, da dobiček deliš kot neprofitna organizacija, torej da ga vlagaš v dejavnost.

 • Marta
  26. 03. 2018 09:18

  Podpiram peticijo.

 • Marko
  26. 03. 2018 23:02

  Pravzaprav se strinjam z Barbaro, da ustave ne gre spreminjati z lahko roko. Zato sem precej okleval, preden sem dal podpis na to PR peticijo. No koncu sem jo vendarle podpisal in sicer za to, ker b z vpisom pravice "ne biti reven" v ustavo dobili nejboljšo osnovo za uvedbo UTD, s katerim bi to pravico najlažje operacionalizirali. UTD bo pa prej ali slej NUJEN.

 • Bernarda
  27. 03. 2018 23:00

  Podpišem

 • Deni
  28. 03. 2018 11:44

  Saj pravico ne biti reven ima vsak... kako jo pa izkoristiti, je pa njegova stvar. V ustavi piše, da je Slovenija socialna država, samo kako se pa Ustava spoštuje, je pa druga stvar. Še naša oblast ne spoštuje Ustave, kadar ji to ne paše.... pa se nič ne spremeni. Najprej je treba krepko sklesati in zmanjšati državni aparat, da nas sistem ne bo toliko koštal, pa bo več denarja in dela za vse, ki želijo ustvarjati visoko dodano vrednost. Potem tudi revni več ne bodo tako revni, če bodo le hoteli delati. Če pa priden človek, ki ustvarja visoko dodano vrednost zasluži veliko, pa s tem ni nič narobe, saj smo konec koncev leta se 91 tako odločili, ko smo glasovali za samostojno Slovenijo.

 • Erik
  28. 03. 2018 14:17

  Sem ZA, da se to vpiše v ustavo, pa vseeno...

  Sovence reši:

  -uvedba lastne valute, ki smo je zmožni ( tudi uvedba evra je pahnila državo v krizo, državljane pa v stisko), države z lastno valuto niso imele krize, oz. vsaj tolikšne ne, kot bi jo z evrom (Hrvaška je dober primer tega),
  -izstop iz članstva EU (pogoj za samostojno državo, za kar smo se borili in trepetali ter napisali v ustavo), ker gromozanski stroški v zvezi s tem odpadejo,
  -uvedba trgovinskega sporazuma z EU (za nemoten izvoz-uvoz),
  -izstop iz zveze NATO (samo nevtralna država, ki se ne vtikuje v probleme drugih, je spoštovana v očeh sveta in zanimiva za naložbe od vsepovsod).

  Toliko z moje strani. • Maja
  28. 03. 2018 20:25

  Takoj ZA!

 • Klementina Prepadnik
  29. 03. 2018 06:25

  Za solidarnost .

 • POLDE
  29. 03. 2018 06:28

  Vedno za akcijo

 • NUŠA
  29. 03. 2018 08:29

  hvala ker nas obveščate in spodbujate, le dan, Nuša

 • NUŠA
  29. 03. 2018 08:31

  hvala ker nas obveščate in spodbujate, le dan, Nuša

 • Bojan Žerjal
  29. 03. 2018 22:44

  Če bomo nemi opazovalci, se ne bo nič spremenilo! Čas je za akcijo!!

 • Marjan
  30. 03. 2018 08:45

  Skrajni čas !

 • miró
  01. 04. 2018 17:25

  Razlika je ali v ustavo zapišemo vpis PRAVICE NE BITI REVEN, ali pa, da se v ustavo zapiše, da V TEJ DRŽAVI NE SME BITI REVŠČINE. - Prvo daje pravico biti ne reven, drugo prisiljuje ljudi, da ne smejo biti revni. S prvim se strinjam, z drugim ne. Nekaterim ljudem ni bistveno ali so revni ali ne, temveč ali so srečni ali ne. Zato nikogar ne smemo pri-siliti, da naj ne bo reven. To naj bo individalna izbira.
  Lp

 • Milan Pirih
  02. 04. 2018 21:32

  Sramota slovenska

Zadnje objave

Vprašanje

Kaj si mislite o novem spletnem Solidarniku?

Vseh odgovorov: 177


Vsebine

Značke